Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

  1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Виконавчий комітет Новоодеської міської ради;
    вул. Центральна, 208, м. Нова Одеса, Миколаївська обл., 56602; код за ЄДРПОУ – 05410568; категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.
  2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015:09130000-9 ‒ Нафта і дистиляти (Бензин А-95).
  3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, UA-2023-01-10-006797-а.
  4. Відносини, що виникають між учасниками ринку під час здійснення купівлі паливно-мастильних матеріалів (бензину А-95) регулюються з урахуванням положень наступних законодавчих та нормативно правових актів:

- Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VІІI із змінами;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (із змінами);

- Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, що затверджена спільним наказом Мінпаливенерго України, Мінтрансзв'язку України, Мінекономіки України, Держспоживстандарту України від 20.05.2008 № 281/171/578/155 та зареєстрована Міністерством юстиції України 2.09.2008 за № 805/15496.

  1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та відповідають базовим технічним вимогам до таких товарів, а саме:

- ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та/або Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 (із змінами).

  1. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості здійснено методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275.
При цьому розрахунок очікуваної вартості проводився з урахуванням даних/інформації про ціни товарів, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайті minfin.com.ua, де розміщена інформація про рівень регіональних цін на пальне. Очікувана вартість визначалась з урахуванням цін на ринку палива в Миколаївській області станом на 09-10 січня 2023 року.

Розмір бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису на 2023 рік.

Обсяг закупівлі: бензин А-95 – 1000 літрів.

  1. Очікувана вартість предмета закупівлі: 52000,00 грн. (П’ятдесят дві тисячі гривень 00 коп.) з ПДВ.