Щодо подання розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів фінансової та бюджетної звітності

 

         Управління Державної казначейської служби України у Новоодеському районі Миколаївської області щодо подання розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів фінансової та бюджетної звітності повідомляє наступне.

       Пунктом 1 статті 11 розділу IV Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що підприємства зобов’язані складати фінансову звітність на підставі даних бухгалтерського обліку. Відповідальність за своєчасне та у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.

Відповідно до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 (далі – Порядок № 44), фінансова та бюджетна звітність подається суб’єктами державного сектору органам Казначейства за графіками, що встановлюються ними у межах строків, визначених нормативно-правовими актами. Фінансова та бюджетна звітність подається розпорядниками бюджетних коштів органам Казначейства в електронному вигляді з допомогою автоматизованої системи «Є-Звітність» (далі – АС «Є-Звітність»). Неподання звітності про виконання бюджету у терміни, визначені органом Казначейства, є бюджетним правопорушенням, визначеним пунктом 34 статті 116 Бюджетного кодексу України.

АС «Є-Звітність» доопрацьована в частині автоматизованого супроводу процесу застосування заходів впливу за порушення терміну подання звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. Зокрема, додана функція «Попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства».

Внесені зміни в АС «Є-Звітність» ніяким чином не міняють Порядок застосування органами Державної казначейської служби України заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 29.12.2012 № 394.

Крім того, повідомляємо, що у АС «Є-Звітність» формування Повідомлення про порушення термінів подання звітності здійснюватиметься на наступний робочий день після порушення терміну подання звітності розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів.