До уваги розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

       У зв’язку з загостренням ситуації щодо поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та з метою мінімізації безпосередніх контактів з працівниками Управління Державної казначейської служби України у Новоодеському районі Миколаївської області (далі - Управління Казначейства), дотримання встановлених санітарних норм та попередження розповсюдження інфекційних захворювань, для здійснення повномасштабного розрахунково-касового обслуговування та підвищення дієвості та ефективності функціонування системи казначейського обслуговування бюджетів та розпорядників коштів на основі використання сучасних методів обробки інформації наголошуємо на максимальному використанні розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів системи дистанційного обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства - Казначейство» та автоматизованої системи «Є-Звітність».

       В умовах адміністративно-територіальної реформи пропонуємо новоутвореним установам якнайшвидше перейти на дистанційне обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства - Казначейство» та створити особисті кабінети в АС «Є-Звітність».

       Зазначена система надає можливість віддаленого доступу за допомогою мережі Інтернет до інформаційних ресурсів ДКСУ для автоматизації процесу виконання кошторисів бюджетних установ. Це дозволить оптимізувати витрати завдяки відмові від потоку вхідних та вихідних паперових документів, прискорити обробку інформації, скоротити час на казначейське обслуговування та зменшити кількість помилок в даних.

Зокрема, до переліку функцій, доступ до яких буде можливим у віддаленому режимі, входять:

  • функції ведення Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
  • функції ведення мережі;
  • функції обміну плановими бюджетними документами (планові показники, розподіли, кошториси тощо);
  • функції створення та підписання меморіальних та платіжних документів;
  • функції завантаження інформації щодо бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;
  • функції отримання даних щодо руху коштів.

Перехід на ПТК «Клієнт Казначейства – Казначейство» надає можливість в режимі реального часу відстежувати стан рахунків, відкритих в територіальних органах Державної казначейської служби України, проходження платежів, отримання виписок по рахунках, передавати засобами електронного зв’язку підтверджуючі документи (бюджетні зобов’язання та бюджетні фінансові зобов’язання тощо), якими супроводжуються платіжні документи, що забезпечить зменшення потоку паперових документів, реальну економію коштів та часу та в цілому призведе до спрощення проходження платежів та процесу обслуговування видаткової частини.

         За роз’ясненнями та консультаціями щодо впровадження, налагодження та функціонування вище зазначених системних продуктів звертатися до працівників Управління Казначейства.