Щодо подання розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів фінансової та бюджетної звітності за 2021 рік

 

Управління Державної казначейської служби України у Новоодеському районі Миколаївської області (далі – Управління Казначейства) щодо подання розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів фінансової та бюджетної звітності за 2021 рік в межах компетенції повідомляє наступне.

       Пунктом 1 статті 11 розділу IV Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що підприємства зобов’язані складати фінансову звітність на підставі даних бухгалтерського обліку. Відповідальність за своєчасне та у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.

       Пунктом 6 Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59, визначено, що бухгалтерська служба бюджетної установи, якій підпорядковані інші бюджетні установи, здійснює методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності у таких установах.

       Відповідно до пункту 3 частини II «Порядок складання та подання консолідованої фінансової звітності» Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі (далі – НП(С)БОДС) 102 «Консолідована фінансова звітність», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629, консолідована фінансова звітність складається шляхом впорядкованого додавання показників фінансової звітності контрольованих суб’єктів державного сектору до аналогічних показників фінансової звітності контролюючого суб’єкта державного сектору. Контролюючий суб’єкт державного сектору – головний розпорядник бюджетних коштів та розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, до сфери управління яких належать розпорядники бюджетних коштів.

       Пунктом 10 статті 22 Бюджетного кодексу України визначено, що головний розпорядник бюджетних коштів забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 (далі – Порядок №44), фінансова та бюджетна звітність подається суб’єктами державного сектору органам Казначейства за графіками, що встановлюються ними у межах строків, визначених нормативно-правовими актами. Неподання звітності про виконання бюджету у терміни, визначені органом Казначейства, є бюджетним правопорушенням, визначеним пунктом 34 статті 116 Бюджетного кодексу України.

Тому Управління Казначейства наполегливо рекомендує всім розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів подати в терміни, встановлені органом Казначейства в системі електронної звітності АС «Є-Звітність», річні звіти про виконання державного та місцевих бюджетів за 2021 рік в електронному вигляді із застосуванням автоматизованої системи «Є-Звітність».