Щодо проведення засідання Круглого столу в Управлінні Державної казначейської служби України у Новоодеському районі Миколаївської області

 21 лютого 2022 року в Управлінні Державної казначейської служби України у Новоодеському районі Миколаївської області (далі – Управління Казначейства) проведено з дотриманням санітарно-протиепідемічних вимог, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби CОVID-19, засідання Круглого столу з розпорядниками бюджетних коштів на тему: «Окремі питання подання розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів фінансової та бюджетної звітності».

На засіданні Круглого столу були присутні 3 працівника Управління Казначейства та 7 головних бухгалтерів бюджетних установ Новоодеської міської територіальної громади. Учасниками заходу було розглянуто наступні питання :

  1. Підсумки подання річної фінансової та бюджетної звітності за 2021 рік.
  2. Проблемні питання та основні помилки, виявлені при поданні річної звітності за 2021 рік з використанням автоматизованої системи «Є-Звітність».
  3. Стан погашення дебіторської заборгованості по оплаті за природний газ, шляхи вирішення.
  4. 4. Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства в частині неподання, несвоєчасного або недостовірного подання звітності.          

Головний спеціаліст відділу звітності та бухгалтерського обліку Ганна ІВАХ звернула увагу присутніх на те, що станом на 21.02.2022 використання удосконалених електронних підписів і печаток, що базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів («файлові ключі») унормовано постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 193 «Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення можливості використання удосконалених електронних підписів і печаток, що базуються на кваліфікованих сертифікатах ключів» (далі – Постанова № 193). В межах чинного законодавства кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг здійснюють формування та обслуговування кваліфікованих сертифікатів для удосконаленого електронного підпису чи печатки виключно протягом строку, передбаченого Постановою № 193 (не пізніше ніж 05.03.2022), з подальшим їх скасуванням. Таким чином, у разі неприйняття до 05.03.2022 інших законодавчих чи нормативних актів, подальше використання таких даних унеможливлюється через відсутність нормативного врегулювання процедур по їх формуванню та обслуговуванню. Тому, з метою забезпечення своєчасного подання електронної звітності рекомендовано клієнтам, які на даний час для роботи в АС «Є-Звітність» використовують удосконалені електронні підписи, що базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів («файлові ключі»), вжити відповідних заходів щодо забезпечення користувачів чинними ключовими даними.

Наприкінці заходу заступник начальника управління – начальник відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів Тетяна ВАСИЛЬЄВА наголосила на дотриманні розпорядниками бюджетних коштів вимог порядку подання звітності до органів Казначейства відповідно до діючих наказів Міністерства фінансів України та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та дотриманні термінів подання звітності, встановлених органом Казначейства. Акцентувала увагу присутніх на застосованих Управлінням Казначейства протягом 2021 року заходах впливу за порушення бюджетного законодавства. Також, Тетяна ВАСИЛЬЄВА повідомила про початок проведення щорічної оцінки виконання головними бухгалтерами бюджетних установ своїх повноважень за 2021 рік.

За результатами проведеного заходу було прийнято рішення: неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства в процесі казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, складання та подання бюджетної та фінансової звітності.