До уваги розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

З метою мінімізації безпосередніх контактів з працівниками Управління Державної казначейської служби України у Новоодеському районі Миколаївської області (далі - Управління Казначейства), дотримання встановлених санітарних норм та попередження розповсюдження інфекційних захворювань, для здійснення повномасштабного розрахунково-касового обслуговування та підвищення дієвості та ефективності функціонування системи казначейського обслуговування бюджетів та розпорядників коштів на основі використання сучасних методів обробки інформації пропонуємо клієнтам Управління Казначейства продовжувати максимально використовувати систему дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства - Казначейство» та в умовах адміністративно-територіальної реформи новоутвореним установам якнайшвидше перейти на дистанційне обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства - Казначейство».

              Зазначена система надає можливість віддаленого доступу за допомогою мережі Інтернет до інформаційних ресурсів ДКСУ для автоматизації процесу виконання кошторисів бюджетних установ. Це дозволить оптимізувати витрати завдяки відмові від потоку вхідних та вихідних паперових документів, прискорити обробку інформації, скоротити час на казначейське обслуговування та зменшити кількість помилок в даних.

Зокрема, до переліку функцій, доступ до яких буде можливим у віддаленому режимі, входять:

  • функції ведення Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
  • функції ведення мережі;
  • функції обміну плановими бюджетними документами (планові показники, розподіли, кошториси тощо);
  • функції створення та підписання меморіальних та платіжних документів;
  • функції завантаження інформації щодо бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;
  • функції отримання даних щодо руху коштів.

Перехід на ПТК «Клієнт Казначейства – Казначейство» надає можливість в режимі реального часу відстежувати стан рахунків, відкритих в територіальних органах Державної казначейської служби України, проходження платежів, отримання виписок по рахунках, передавати засобами електронного зв’язку підтверджуючі документи (бюджетні зобов’язання та бюджетні фінансові зобов’язання тощо), якими супроводжуються платіжні документи, що забезпечить зменшення потоку паперових документів, реальну економію коштів та часу та в цілому призведе до спрощення проходження платежів та процесу обслуговування видаткової частини.

         Доступ до ресурсів інформаційного середовища ДКСУ буде відбуватись через стандартні web-браузери, які не потребують збільшення вартості програмного забезпечення на боці розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та забезпеченням захисту інформації із застосуванням електронного цифрового підпису :      

         - Державна казначейська служби України надає послуги по генерації ключів кваліфікованого електронного підпису безкоштовно;

         - використання клієнтами системи дистанційного обслуговування клієнтів через ПТК «Клієнт Казначейства-Казначейство» не потребує абонплати;

         - первинне підключення клієнтів до системи дистанційного обслуговування клієнтів через ПТК «Клієнт Казначейства-Казначейство» безкоштовне;

         - підтримка клієнтів щодо використання системи дистанційного обслуговування клієнтів через ПТК «Клієнт Казначейства-Казначейство» безкоштовна;

         Вимоги щодо використання захищених носіїв ключів інформації (далі - НКІ) визначено Комплексною системою захисту інформації (КСЗІ) для системи дистанційного обслуговування.

         Витрати на НКІ є разові та здійснюються за рахунок коштів клієнтів.

          Крім того, Кабінет Міністрів України розпорядженням від 15.112017 № 816-р «Деякі питання дистанційного обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів» визначив пріоритетним казначейське обслуговування через систему дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства - Казначейство» для розпорядників бюджетних коштів.