До відома розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

   

 Управління Державної казначейської служби України у Новоодеському районі Миколаївської області повідомляє, що наказом Міністерства фінансів України від 01.06.2021 № 310, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.06.2021 за № 805/36427, внесено зміни до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.01.2013 за № 130/22662.

       Вище зазначеним наказом внесено такі зміни:

  1. Абзац третій пункту 2.4 Розділу ІІ викладено в наступній редакції:

«Після внесення змін до Єдиного реєстру в частині відповідної інформації про розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, яка використовується під час складання мережі, орган Казначейства формує протокол розбіжностей даних мережі та Єдиного реєстру, на підставі якого головний розпорядник (розпорядник нижчого рівня) складає та протягом трьох робочих днів подає до органу Казначейства реєстр змін до мережі».

  1. Абзац перший пункту 11.15 Розділу ХІ викладено в наступній редакції:

«11.15. Під час подання документів на отримання заробітної плати та прирівняних до неї платежів разом з визначеними цим Порядком документами розпорядники бюджетних коштів (одержувачі бюджетних коштів) подають платіжні доручення на перерахування (сплату), в тому числі на єдиний рахунок, утримань із заробітної плати працівників та нарахувань на фонд оплати праці або документи, що підтверджують їх фактичну сплату».

         Також наказом Міністерства фінансів України від 01.06.2021 № 310 внесено зміни до Додатків 1, 2, 4-32, 36-40 до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407.

           Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, тобто з 29.06.2021 року.