Новоодеська міська рада Миколаївської області оголошує конкурс з відбору виконавця робіт із землеустрою на конкурентних засадах.

Мета проведення робіт: відбір виконавця робіт із землеустрою на конкурентних засадах.

Відомості про земельні ділянки:

Місце розташування земельної ділянки: Миколаївська область, Миколаївський район, місто Нова Одеса, вулиця Центральна.

Орієнтовна площа земельної ділянки: 0,7000 га

Цільове призначення: (02.09) для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови.

Кадастровий номер: не визначено.

Умови продажу: продаж права оренди на земельних торгах

Умови конкурсу та перелік підтверджуючих документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою на конкурентних засадах:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою» із зазначенням об'єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 1) до цього Положення;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);

- згода на обробку персональних даних, зазначена у заявах на відбір виконавців (додаток 1до цього Положення) (для претендента - фізичної особи - підприємця);

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

- копії дозвільних документів (сертифікат) сертифікованих інженерів-землевпорядників претендента, яких буде залучено до проведення робіт із землеустрою;

- проект завдання на виконання робіт із землеустрою, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, що будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість з урахуванням податку на додану вартість, калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням робіт та строк виконання робіт (у календарних днях).

Граничний термін виконання робіт 2 місяці.

Заява на участь у відборі виконавців робіт із землеустрою на конкурентних засадах подається (особисто або поштою) до міської ради для подальшої реєстрації разом з описом документів, які додаються до заяви.

Приймання заяв припиняється за три робочі дні до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні Комісії.

У разі неповноти, невідповідності вимогам цього Положення наданих підтвердних документів, або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова Комісії із зазначенням підстав відмови.

Кінцевий термін подання конкурсної документації: до  17.00 годин  18 березня 2024 року включно.

Поштова адреса, за якою подаються документи: 56602, Миколаївська область, Миколаївський район,  м. Нова Одеса, вул. Центральна, 208.

Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 22 березня 2024 року о10.00.

Місце проведення: Миколаївська область, Миколаївський район, м. Нова Одеса, вул. Центральна, 208.

Відомості про місцезнаходження комісії: Миколаївська область, Миколаївський район, м. Нова Одеса, вул. Центральна, 208, тел. (05167) 21438.

Інформація про результати конкурсу буде розміщена на офіційному веб-сайті Новоодеської міської ради (nodmr.gov.ua)  після його проведення.

ЗАЯВА