Відділення соціальної допомоги вдома комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради»

Відділення соціальної допомоги вдома комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради» надає соціальну послугу догляд вдома особам, які   не   здатні   до самообслуговування   у   зв’язку з   частковою втратою рухової активності   (мають III, IV, V групи рухової активності) та потребують сторонньої допомоги:

     похилого віку;

   осіб з інвалідністю (які   досягли 18-річного віку), крім осіб з інвалідністю унаслідок нещасного випадку на виробництві або   професійного захворювання,   які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державнесоціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

     хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).

     Відділення не здійснює надання соціальних послуг особам, які потребують цілодобового стороннього.

     Підставою для надання соціальної послуги догляд вдома є звернення особи або її законного представника до управління соціального захисту населення.

     Надання послуги догляд вдома може здійснюється за рахунок бюджетних коштів, з установленням диференційованої плати або за рахунок отримувачів послуг, відповідно до середньомісячного сукупного доходу отримувача.

     На підставі даних акту визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та медичного висновку складається індивідуальний план надання соціальної послуги, після чого між громадянином і комунальною установою «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради»  укладається договір, в якому зазначаються зміст та обсяг послуги, порядок оплати, обумовлюються періодичність,   строки надання соціальної послуги відділенням соціальної допомоги вдома, інші умови.

     Відділення соціальної допомоги вдома згідно з умовами договору, затвердженим графіком роботи та індивідуальним планом надання соціальної надає соціальну послугу з догляду вдома постійно (III група рухової активності - один або два рази на тиждень, IV - три рази, V - п’ять разів), організовує надання передбачених договором послуг, контролює їх якість, визначає додаткові потреби, вживає заходів до їх задоволення.