Порядок взяття громадян на обслуговування до відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради»

До відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання можуть прийматися (за наявності вільних місць) одинокі громадяни похилого віку, інваліди (які досягли 18-річного віку), хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які тимчасово втратили здатність до самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду та допомоги. Для оформлення до відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання громадяни подають письмову заяву управлінню соціального захисту населення Новоодеської міської ради, яке в триденний строк після її надходження надсилає запит до закладу охорони здоров’я за місцем проживання громадянина для одержання медичного висновку про його здатність до самообслуговування та потребу в постороній допомозі і до нотаріуса (у разі потреби) з метою отримання витягу з Державного реєстру правочинів про відсутність (наявність) укладеного громадянином договору довічного утримання (догляду).

У десятиденний строк після надходження запиту заклад охорони здоров’я надає медичний висновок управлінню соціального захисту населення, яке у триденний строк приймає рішення про необхідність або відмову в соціальному обслуговуванні. У разі отримання висновку про те, що громадянин не здатний до самообслуговування та потребує постійної сторонньої допомоги, управляння соціального захисту населення надсилає комунальній установі

«Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради» заяву громадянина разом з медичним висновком.

Після надходження документів працівники комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради» складають карту індивідуальних потреб громадянина у соціальному обслуговуванні, визначають їх зміст, уточняють обсяг, складають план їх надання та готують наказ про взяття на обслуговування.

Протипоказання для соціального обслуговування та умови його припинення

 

Медичними протипоказаннями для соціального обслуговування громадян є наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин, алкоголю,

психічних захворювань, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку.

Тимчасове вибуття громадянина із відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання за особистим бажанням дозволяється за висновком лікаря та письмовим зобов’язанням родичів або осіб, згодні його прийняти на проживання та забезпечити належний догляді необхідні послуги.

Витрати. пов’язані з поїдкою до родичів або інших осіб, КУ «ЦНСПНМР» не компенсує.

Якщо громадянин тимчасово вибуває із відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання на цей період він знімається з матеріального забезпечення. Про вибуття із відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання громадян завчасно (за три дні) письмово повідомляє завідувача відділення.