Перелік документів необхідний для отримання звання «Мати-героїня»

Відповідно до Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29.06.2001р. №476, почесне звання України «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, з урахуванням вагомого особистого внеску матерів у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку іх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.
       Особлива увага звертається на духовні, моральні та громадські якості жінок, які представлені для нагородження почесним званням України «Мати-героїня», та членів їх сімей, на відсутність у них притягнень до кримінальної відповідальності, асоціальної поведінки.

Жінка подає заяву щодо підготовки потрібних документів на порушення клопотання до Новоодеської міської ради. Саме звідси починається збір, обробка інформації, підготовка і винесення основного рішення – підтримати кандидатуру на висунення на здобуття почесного звання «Мати-героїня» чи відмовити. Причиною відмови може бути те, що діти були засуджені умовно або перебували у місцях позбавлення волі, а також без поважних причин виховувалися в закладах інтернатного типу або перебували під опікою, або народження та проживання за кордоном.

Перелік необхідних документів:

1.Нагородний лист встановленого зразка .

  1. Витяг з протоколів засідань органів місцевого самоврядування, трудових колективів підприємств, установ, організацій, на яких було прийнято рішення про висунення кандидатур до відзначення, завірений печаткою.

3.Довідка про склад сім’ї .
4. Копія паспорта жінки (1,2,11 ст.)
5. Копії свідоцтва про народження всіх дітей.
6. Вразі смерті дитини - копія свідоцтва про смерть дитини.
7. Характеристика з місця роботи жінки, навчання дітей .

  1. Копії документів про освіту дітей.
    9. Довідки про несудимість жінки та дітей.
  2. Копії подяк, грамот, дипломів дітей.
  3. Довідка з служби у справах дітей (якщо у сім’ї є неповнолітні діти).
  4. Довідка про те, що мати народила і виховала п’ять і більше дітей.
  5. Заява згода на обробку персональних даних.
  6. Якщо в сім’ї є неповнолітні діти - довідка з відділу поліції про те що не перебувають на обліку.

Тепер, аби отримати винагороду, жінка, якій вже присвоєно почесне звання, або уповноважена нею особа подає до управління соціального захисту населення лише заяву про виплату винагороди, де зазначено спосіб виплати (на особовий банківський рахунок) та копію сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я, по-батькові, місце реєстрації. Винагорода виплачується відповідно до Закону України “Про державні нагороди України” у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Жінці, удостоєній почесного звання, вручаються нагрудний знак та посвідчення до почесного звання встановленого зразка.