Що змінює земельна децентралізація?!

18 02 12 picture text decentralization 1200x800px agropolit 2 11392

Законом  «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» розширено повноваження виконавчої влади на місцях у територіальних громадах, введено переважне право орендарів на покупку земельних ділянок, описано механізм фіксування в Державний геокадастр меж територій територіальних громад, в тому числі об'єднаних, і скасувано інститут державної експертизи землевпорядної документації та численні узгодження землевпорядної документації органами виконавчої влади.

Органи місцевого самоврядування, згідно з законопроєктом, мають повноваження затверджувати детальне планування території за межами населених пунктів.

Закон скасовує вимоги щодо цільового використання земель сільськогосподарського призначення. Відтепер зміна цільового призначення земельних ділянок, що не належать до державної чи комунальної власності, здійснюється сільською, селищною, міською радою.

Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (крім земельних ділянок державної або комунальної власності), цільове призначення якої змінюється, розробляється на замовлення власника земельної ділянки без надання дозволу органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на його розроблення.

«Законом також встановлено, що поділ,  об’єднання  земельної ділянки, що перебуває у користуванні, здійснюється за згодою землекористувача чи заставодержателя.

Крім того, органи місцевого самоврядування відтепер вирішуватимуть земельні спори у межах території територіальних громад щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, обмежень у використанні  земель  та  земельних  сервітутів, додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах.

Законом встановлено, що земельні  ділянки сільськогосподарського призначення приватної власності можуть бути відчужені лише за договорами купівлі-продажу, дарування, довічного утримання, спадкового договору, міни, шляхом внесення до статутного (складеного) капіталу чи шляхом звернення стягнення на них.

«Варто звернути особливу увагу, що обмежена площа земельної ділянки державної або комунальної власності, право оренди, емфітевзису якої виставляється на земельні торги, — її площа не може перевищувати 20 га».

Визначено граничну площу оренди комунальної землі для городництва — громадянин не зможе орендувати під город понад 0,6 га.

Закон посилює охорону земель і встановлює обмеження у використанні земель територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Громадський контроль за використанням та охороною  земель  здійснюватиметься громадськими інспекторами. Інспекторів призначатиме компетентний центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, відповідні органи місцевого самоврядування.